Năm 2001, Nhà nước xếp hạng khu di tích đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải vào loại đặc biệt của quốc gia.Từ năm 2002, tỉnh Quảng Trị bắt đầu tiến hành dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải với tổng kinh phí đầu tư 45 tỉ đồng với hai hạng mục: phục hồi, tái tạo (gồm cầu Hiền Lương, kỳ đài bờ Bắc, đồn Công an, nhà hiệp thương...) và tôn vinh (gồm cụm tượng đài khát vọng thống nhất phía bờ Nam, nhà bia tưởng niệm...).

Tin - ảnh: L.An