Ngày 15-7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, Phó chánh Thanh tra TP HCM cho biết đầu năm 2016 đến nay toàn TP HCM đã tiếp 24.883 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tăng 4.735 lượt so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, thanh tra TP tiếp 713 lượt, tăng 67 lượt. Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Thanh tra TP đã phối hợp với các sở có liên quan tham mưu cho chủ tịch UBND TP HCM tiếp 47 công dân có khiếu nại tại dự án Khu công nghệ cao (quận 9); chủ tịch HĐND TP và chủ tịch UBND TP đã có buổi đối thoại tiếp xúc với các hộ dân khiếu kiện thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).


Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, Phó Chánh Thanh tra TP HCM báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Thanh tra TP.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, Phó Chánh Thanh tra TP HCM báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Thanh tra TP.

Qua tiếp dân, lãnh đạo TP HCM đã trực tiếp lắng nghe các phản ánh, những vấn đề còn bức xúc chưa đồng thuận của người dân trong việc xác định ranh quy hoạch, ranh thu hồi đất. Đồng thời, giao thanh tra TP và các sở ngành có liên quan tiếp tục đề xuất các biện pháp để làm rõ cơ sở pháp lý, giải thích cho người dân hiểu, chấp hành chủ trương của TP.

Tin- ảnh: Tr. Hoàng