Trước dự báo của Bộ KH-ĐT về 1,54 triệu lao động được tạo việc làm trong năm 2013 (kế hoạch là 1,6 triệu), TS Trần Du Lịch cho rằng với tổng mức đầu tư xã hội cả năm là 29%,5 GDP và tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch là 5,5% thì không thể có con số tạo việc làm như vậy mà chỉ có khoảng 1,2 triệu là cùng.

TS Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia, đề nghị làm rõ số lượng lao động dôi dư do cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp.

Theo dự kiến của Bộ KH-ĐT, năm 2014 sẽ tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động nhưng ông Hoàng Đăng Quang - thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - khẳng định chỉ tiêu quá cao, khó đạt được.

Trước số liệu về các khoản cân đối ngân sách của 9 tháng đầu năm và dự ước cả năm 2013, ông Cao Sỹ Kiêm cho rằng cần phải làm rõ số trốn nộp ngân sách và số doanh nghiệp kiệt quệ là bao nhiêu; về con số dự ước chi ngân sách năm 2013 là 986.300 tỉ đồng thì phải nói rõ chi ngân sách cho những năm trước là bao nhiêu? Khả năng thoái thu của các tập đoàn lớn thế nào?

Ông Ngô Văn Minh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho rằng trong 9 tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng đạt 6% nhưng dự báo cả năm là 12%, cơ sở thực tiễn nào để đưa ra con số này và sẽ rất khó đạt.

Theo Bộ KH-ĐT, dự kiến năm 2014, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí khoảng 120.000 tỉ đồng (chiếm 9,49% tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, đã bao gồm số vốn trái phiếu Chính phủ) đầu tư cho một số dự án trọng điểm như nâng cấp Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh; tổng giá trị đã ký kết vốn hỗ trợ ODA khoảng 5,4 tỉ USD...

Ông Cao Sỹ Kiêm cảnh báo: “Vốn ODA thì mới đăng ký, không giải quyết được vấn đề gì cả. Đây là nguồn vốn chưa chắc chắn nên cần phải cân đối kỹ”. Nói về dự kiến các công trình giao thông được mở rộng bằng trái phiếu Chính phủ, ông Ngô Văn Minh băn khoăn đây là điều đáng mừng nhưng hiện giờ trái phiếu mới của Chính phủ chưa phát hành mà phải ứng vốn, nếu Quốc hội không thông qua nguồn vốn này thì sẽ như thế nào?

Tại phiên họp, thứ trưởng Đào Quang Thu thừa nhận báo cáo còn chung chung, giải pháp chưa rõ ràng và hứa tiếp thu, chỉnh sửa cụ thể.

Quang Nhật