Các đại biểu dự Đại hội XII

Trao đổi với báo chí chiều 24-1 bên hành lang Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII), ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương khóa XI, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết các đoàn tham dự Đại hội XII đã giới thiệu thêm 62 người để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, nhưng không có trường hợp nào tự ứng cử tại Đại hội XII.

Theo ông Hoàng, trong số 62 người được giới thiệu có gần 50% là Ủy viên Trung khoá XI, số còn lại được giới thiệu có nhiều người còn không dự Đại hội. Trong tổng số 62 người được giới thiệu có mấy chục người quá số tuổi quy định.

Trước đó, tại Đại hội XI diễn ra vào tháng 1-2011 đã có một trường hợp tự ứng cử. Đó là TS Nguyễn Xuân Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tư liệu - Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Kiên, sinh năm 1966, từng là giảng viên Trường ĐH Sư Phạm I, đã viết và chủ biên hơn 20 cuốn sách về kinh tế vĩ mô và vi mô với nội dung chính là các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp, giải pháp đổi mới điều hành kinh tế tầm vĩ mô, trong đó có 2 cuốn đã được dịch ra tiếng Anh là Quản lý doanh nghiệp trong thế kỷ 21" và "Việt Nam-Sức mạnh con rồng kinh tế".

TS Nguyễn Xuân Kiên, người đã tự ứng cử tại Đại hội XI

Phát biểu khi quyết định tự ứng cử vào chức danh Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương khóa XI, TS Nguyễn Xuân Kiên nói: “Sự khao khát được đóng góp trí tuệ của mình vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế đất nước đã thôi thúc tôi viết đơn tự ứng cử vào chức danh ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI”.

Ông Nguyễn Xuân Kiên đã được đưa vào danh sách bầu cử tại Đại hội XI. Tuy nhiên, ông Kiên đã không trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Phạm Thế