Kiến nghị không quy hoạch Sơn Trà thành khu du lịch quốc gia - Ảnh 1.

Kiến nghị không quy hoạch Sơn Trà thành khu du lịch quốc gia

Sáng 21-7, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng, cho biết sau khi Viện Sinh thái học Miền Nam (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng đồng tổ chức hội thảo khoa học ngày 15-7 về "Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà", nhằm góp thêm tiếng nói của các nhà khoa học về giá trị đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà, gần 190 đại biểu dự hội thảo đã thống nhất có văn bản kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững Sơn Trà.

Theo đó, bán đảo Sơn Trà thực sự là một vùng sinh thái đặc thù của Việt Nam nằm trên thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, hệ sinh thái tự nhiên nơi đây đang bị tác động nghiêm trọng. Vì vậy, cần phải có những biện pháp can thiệp kịp thời để bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên vô cùng giá trị và độc đáo của Sơn Trà khi đang từng ngày bị suy thoái.

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cần quy định việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học là mục tiêu quan trọng nhất mang tính chiến lược ưu tiên của bán đảo Sơn Trà. Cần xác định Sơn Trà là một Vườn quốc gia thuộc hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam, hoàn trả lại diện tích rừng của Bán đảo Sơn Trà đã bị chuyển sang cho việc quy hoạch du lịch, tiến hành khảo sát xác định phạm vi, ranh giới, diện tích chính xác của Vườn quốc gia Sơn Trà trên thực địa và trên bản đồ, bao gồm cả hợp phần trên cạn và hợp phần biển ven bờ. Tiến hành quy hoạch bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Sơn Trà theo Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ để làm nền tảng cho quy hoạch các loại hình và sản phẩm du lịch thích hợp.

Kiến nghị không quy hoạch Sơn Trà thành khu du lịch quốc gia - Ảnh 2.

Kiến nghị tháo bỏ ngay 40 móng biệt thự đã xây trái phép ở Sơn Trà

Kiến nghị cũng đưa ra giải pháp, ưu tiên trước mắt cần tiến hành giữ nguyên hiện trạng hiện nay ở Sơn Trà. Không xây dựng mới các công trình hạ tầng và du lịch. Tháo bỏ ngay 40 móng biệt thự đã xây trái phép. Yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện các biện pháp chống trôi đất xuống biển trước mùa mưa bão 2017. Kiến nghị UBND Đà Nẵng và chính phủ không quy hoạch Bán đảo Sơn Trà thành khu du lịch quốc gia để ưu tiên tập trung cho quy hoạch Bán đảo Sơn Trà thành khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Thành lập đoàn kiểm tra đánh giá hiện trạng các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà để có các giải pháp chấn chỉnh và cải thiện hiệu quả của hoạt động du lịch. UBND TP Đà Nẵng xem xét, nghiên cứu có thể thành lập Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Hải Vân-Sơn Trà.

Cũng theo kiến nghị, việc bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên Bán đảo Sơn Trà có một thuận lợi hết sức to lớn, đó là công tác bảo tồn nằm ngay trong khu vực chiến lược an ninh quốc gia. Sơn Trà hiện đang thực thi nhiệm vụ kiểm soát không lưu và cảnh báo sớm toàn bộ vùng nước Biển Đông, vịnh Bắc Bộ và không phận Đông Nam Á, vì vậy vai trò của quốc phòng đối với vấn đề bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học của Bán đảo Sơn Trà là rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế và giữ gìn bảo vệ an ninh, an toàn xã hội bền vững.

H. Dũng