Cụ thể, từ tháng 7-2016 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc sai phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú.

Trong đó nhận thấy Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2010-2015 và một số tổ chức Đảng, đảng viên đã có thiếu sót, khuyết điểm là không thực hiện đúng các quy định về công tác cán bộ.

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo quận Tân Phú nhiệm kỳ 2010 - 2015 - Ảnh 1.

Văn bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM

Đó là bổ nhiệm sai đối với ông Thi Danh cho nhận chức Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận. Ông Danh đã chiếm dụng số tiền hơn 54 tỉ đồng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Vụ việc đã được Công an TP HCM khởi tố, bắt giam ông Thi Danh và ông Nguyễn Duy Linh, nguyên kế toán trưởng ban bồi thường, để phục vụ công tác điều tra.

Về hướng xử lý, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM có kết luận như sau:

Kỷ luật hình thức khiển trách gồm: ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP, nguyên Bí thư Quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2010-2015; bà Hứa Thị Hồng Đang, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, nguyên trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; bà Lương Thị Phượng, Phó chủ tịch UBND quận Tân Phú và ông Nguyễn Tiến Lực, Chánh Thanh tra quận Tân Phú, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú.

Khai trừ khỏi Đảng đối với ông Thi Danh, nguyên trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận và ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Kế toán trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận.

Kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với bà Võ Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú.

Kỷ luật khiển trách với 3 Phó Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, gồm: ông Võ Quốc Tuấn, Lâm Quan Phơ, Mai Văn Trường.


L.Phong