Ngày 5-6, Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Kim Khoa, Trưởng ban và ông Lê Hữu Phúc, Phó ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê cùng hình thức "khiển trách"

Kỷ luật Trưởng và Phó ban Tổ chức huyện ủy - Ảnh 1.

Huyện ủy Chư Sê, nơi ông Khoa và ông Phúc đang công tác - Ảnh Nam Phong

Ông Khoa bị kỷ luật vì đã buông lỏng quản lý; thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát, kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình; Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy xét kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị sai quy định của điều lệ Đảng.

Ông Phúc được phân công nhiệm vụ phát triển đảng viên nhưng đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, thiếu chặt chẽ trong việc xem xét, thẩm định hồ sơ phát triển đảng viên trình Ban Thường vụ Huyện ủy kết nạp Đảng sai quy định của Điều lệ Đảng.

Vi phạm trên của 2 ông Khoa và Phúc đã ảnh hưởng đến uy tín, tổ chức Đảng.

Hoàng Thanh