Ngày 14-2, Khối thi đua công đoàn ngành 1 của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa (bao gồm công đoàn ngành giáo dục và đào tạo; công đoàn ngành y tế; công đoàn viên chức; công đoàn các khu công nghiệp và khu kinh tế; công đoàn công ty yến sào Khánh Hoà; công ty tổng công ty Khánh Việt) đã tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016 và đề ra các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.


Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Tại buổi tổng kết các đơn vị đã chỉ ra những khó khăn trong năm 2016 tình hình thiên tai kéo dài, nền kinh tế xã hội có nhiều biến động phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động công đoàn. Tuy nhiên các cấp công đoàn trong khối đã nổ lực chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động thông qua việc tăng cường giám sát thực hiện các chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, đóng các loại bảo hiểm, đảm bảo chất lượng bữa ăn ca, vệ sinh an toàn lao động cho công nhân.


Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Năm 2017, toàn bộ các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua với nội dung sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra của tổ chức Công đoàn như chăm lo đời sống bảo vệ quyền lợi, tích cực tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình công tác xã hội vận động đóng góp hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với chính quyền thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động.

Thái Tĩnh