Cụ thể là cuối tháng 4, phóng viên các báo Thanh Niên, Người Lao Động, Tuổi Trẻ đến hai lần đều bị bảo vệ từ chối cho vào cơ quan.

Ngày 3-5, phóng viên báo Người Lao Động tiếp tục đến xin gặp bộ phận Văn phòng để xin lịch tiếp xúc cử tri cũng bị bảo vệ từ chối. Bảo vệ cho biết “đi tiếp xúc cử tri hết rồi”. Phóng viên hỏi cụ thể là ở xã, huyện nào nhưng bảo vệ chỉ nói “ở huyện Đức Hòa nhưng không biết xã nào”.

Để tìm hiểu thêm lý do vì sao bảo vệ không cho phóng viên tiếp cận với văn phòng Đoàn ĐBQH, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc với ông Đỗ Hữu Lâm, trưởng đoàn ĐBQH qua điện thoại vào sáng 3-5 nhưng ông Lâm đã khóa máy.

Được biết, trong lần tiếp xúc cử tri này có ba đoàn, đơn vị số 2 có bà Đặng Thị Hoàng Yến, tiếp xúc cử tri thị trấn Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa) và thị trấn Đức Huệ (huyện Đức Huệ).
        
M. Sơn