Theo TTXVN, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch QH nhấn mạnh việc ban hành Luật Giáo dục đại học có ý nghĩa rất quan trọng và hết sức cần thiết nhằm tạo một bước phát triển mới của nền giáo dục đào tạo nước ta, nhất là ở bậc đại học.
Chủ tịch QH mong muốn các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý... đóng góp cùng các cơ quan soạn thảo, thẩm tra chuẩn bị một cách chu đáo nhất để dự án Luật Giáo dục đại học nhận được sự đồng tình, nhất trí cao khi trình QH thảo luận, thông qua. 
Ng.Tống