UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Header Plan (100% vốn nước ngoài, chuyên gia công sản phẩm cơ khí, đóng tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) số tiền 205 triệu đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty Header Plan chấm dứt ngay việc vi phạm và có biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do xả thải vượt quá quy chuẩn về chất lượng nước thải công nghiệp.


Thời gian qua, tại Đồng Nai phát hiện và xử lý nhiều đơn vị gây ô nhiễm môi trường

Thời gian qua, tại Đồng Nai phát hiện và xử lý nhiều đơn vị gây ô nhiễm môi trường

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Tài nguyên - Môi trường theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện việc khắc phục ô nhiễm này cho UB tỉnh trước ngày 30-9-2016.

Trước đó, nhiều người dân sống gần Công ty Header Plan phản ánh doanh nghiệp này xả nước thải công nghiệp gây ô nhiễm nặng khu vực rạch Mọi, dẫn ra sông Đồng Nai.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty này xả thải vượt quá quy chuẩn từ 2 đến 5 lần, khối lượng nước thải xả trung bình từ 40-60m3/ ngày đêm.

Tin-ảnh: X.Hoàng