Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khóa XII

Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khóa XII

Theo thông tin trên trang thông tin chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, ngày 27-1, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII diễn ra tại Trụ sở Trung ương Đảng để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo những hình ảnh đưa trên trang thông tin chính thức của Đại hội XII, Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI) được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, trên Đoàn chủ tịch hội nghị là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ông: Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Đinh Thế Huynh.

Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương:

Một số hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khóa XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Một số hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khóa XII

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Một số hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khóa XII

Các đại biểu trong một lần giơ tay biểu quyết

Các đại biểu trong một lần giơ tay biểu quyết

Một số hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khóa XII
Phạm Thế