Đánh giá cao việc các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia đã nỗ lực vươn lên, Chủ tịch nước chỉ rõ quá trình hội nhập quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam. Quá trình này đồng thời đặt ra không ít khó khăn, thách thức đan xen. Do đó, các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia cần tiếp tục tích cực triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, nỗ lực nâng cao vị thế cạnh tranh và tăng cường liên kết, hợp tác với các nhà khoa học cũng như liên kết trong sản xuất, kinh doanh để giữ vững Thương hiệu Quốc gia, hình thành chuỗi cung ứng/chuỗi sản xuất/chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.

88 doanh nghiệp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia được vinh danh Ảnh: TTXVN
88 doanh nghiệp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia được vinh danh Ảnh: TTXVN

D.Quốc