Phóng viên: Thưa ông, Đại hội XII khai mạc vào hôm nay được xem là “đổi mới lần 2”, ông đặt kỳ vọng gì vào những người lãnh đạo của nhiệm kỳ tới?

- Ông Lê Quang Thưởng: Về nhân sự thì cho đến lúc này, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Danh sách những người dự kiến vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư đã cơ bản chuẩn bị xong. Vấn đề còn lại là của đại hội. Đại hội làm sao phát huy được trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu để bầu ra những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm tốt nhiệm vụ được giao.

 

Ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
Ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

 

Ông đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị nhân sự của đại hội lần này?

- Việc chuẩn bị nhân sự vừa qua theo tôi là chu đáo, bài bản, đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, nhân sự lãnh đạo phải ưu tiên những người trẻ và thực sự giỏi.

Những người lãnh đạo mới, theo ông, cần những phẩm chất, tiêu chuẩn nào?

- Theo tôi, quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh chính trị cộng với kiến thức, năng lực thực tiễn và đặc biệt là phẩm chất đạo đức. Hãy xem xét trong nhiệm kỳ vừa qua, ở cương vị của mình, những cán bộ này đã làm được gì, đóng góp gì cho sự nghiệp chung?

 

Các đại biểu về dự Đại hội XII vào sáng 20-1 Ảnh: TẤN THÔNG
Các đại biểu về dự Đại hội XII vào sáng 20-1 Ảnh: TẤN THÔNG

 

Sự đóng góp chính là thước đo thực tiễn rất quan trọng trong đánh giá cán bộ. Ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng là một tấm gương cho thấy đất nước cần những người như vậy. Phải có hành động thực tiễn và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Ông có mong muốn gì trong việc lựa chọn nhân sự?

- Tôi kỳ vọng những người tham gia Ban Chấp hành khóa XII phải có tâm huyết với sự nghiệp của Đảng và dân tộc; dám nghĩ, dám làm, vì nhân dân mà suy nghĩ và hành động cho đúng.

Bây giờ, phát triển kinh tế như tôi thấy là có nhưng còn những vấn đề chưa đạt theo mong muốn, như chúng ta nợ công nhiều quá. Hay vấn đề phát triển kinh tế phải bền vững; xóa đói giảm nghèo bền vững; năng suất chất lượng, hiệu quả phải bền vững.

Ngoài ra, tôi kỳ vọng thứ nhất là Đảng ta có đường lối đúng, kế đến là nhân sự phải bảo đảm chọn được những con người có tâm huyết với Đảng, với dân tộc, có ý chí phấn đấu, không vì lợi ích cá nhân mà vì lợi ích chung. Đặc biệt, với những cán bộ chủ chốt, ngoài tiêu chuẩn chung đã nêu, họ phải là người trong sạch.

Thế Dũng thực hiện