Do thiếu chủ động phòng, chống nên đập Tây Nguyên tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã vỡ năm 2012

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của bão số 10 và 11, hiện tại nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh đang rơi vào tình trạng báo động về mức độ an toàn.

Cụ thể, hồ Đòn Húng, Kẻ Sặt, Khe Làng do đợt mưa lũ trong bão số 10 và 11 đã mở tràn sự cố nên hiện tại thân đập yếu. Khi mưa bão, phải có biện pháp di dời dân, bảo vệ tài sản cho vùng hạ du.

Đối với các hồ Nhà Trò,  Cửa Ông, Hồ Thành, Khe Xiêm, Khe Lau, Khe Là, Trường Thọ, đập yếu, thân đập xuất hiện hiện tượng bị rò rỉ nước, tuy đã xử lý tạm thời nhưng cần theo dõi chặt chẽ để để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Đối với vùng thuộc lòng hồ Vực Mấu (trữ lượng 75 triệu m3) khi mực nước hồ lên cao trình 22,67 m (mực nước dâng bình thường là +21,0 m), có 280 hộ dân bị ngập sâu từ 1 đến 2,5 m. Vì vậy, phải thông báo cho nhân dân cả vùng hạ lưu và vùng trong lòng hồ di dời khi hồ Vực Mấu điều tiết chậm lũ cho vùng hạ du.

Tin - ảnh: Đ.Ngọc