Nông dân tranh thủ chăm sóc cây trồng, ruộng vườn; mục đồng vội vã lùa từng đàn trâu, bò, dê, cừu ra đồng kiếm ăn; những mẻ cá, tôm của chuyến biển đầu năm mới được ngư dân bày bán ngay tại cảng biển để lấy lộc Xuân…

Ước vọng của bà con là có được một năm ấm no, an lành!


Tranh thủ chăm sóc trà lúa vụ đông xuân

Tranh thủ chăm sóc trà lúa vụ đông xuân


Mục đồng tranh thủ lùa dê, cừu ra đồng kiếm ăn

Mục đồng tranh thủ lùa dê, cừu ra đồng kiếm ăn


Những giàn nho đang chín được chăm sóc cẩn thận để bán

Những giàn nho đang chín được chăm sóc cẩn thận để bán


Bà con nuôi tôm thịt cũng tất bật cho tôm ăn, sục khí... trên từng ao đìa

Bà con nuôi tôm thịt cũng tất bật cho tôm ăn, sục khí... trên từng ao đìa


Những mẻ cá, tôm của chuyến biển đầu năm mới được ngư dân bày bán trên cảng biển.

Những mẻ cá, tôm của chuyến biển đầu năm mới được ngư dân bày bán trên cảng biển.

Tin - ảnh: Lê Trường