Ông Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Ảnh: Ban Nội chính Trung ương

Ông Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương - Ảnh: Ban Nội chính Trung ương

 

Ngày 21-1, thông tin từ Ban Nội chính Trung ương cho biết ông Phan Đình Trạc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương - được phân công làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương theo văn bản thông báo số 1458-CV/BNCTW ngày 16-1-2015.

Trước đó, thực hiện ý kiến của Thường trực Ban Bí thư (tại Công văn số 9190-CV/VPTW  ngày 27-11-2014 của Văn phòng Trung ương Đảng) và trên cơ sở ý kiến của ông Nguyễn Bá Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - đã được thống nhất tại cuộc họp lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương ngày 16-01-2015 phân công ông Phan Đình Trạc làm nhiệm vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Theo đó, ông Phan Đình Trạc điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính Trung ương và của Trưởng Ban khi Trưởng Ban Nội chính Trung ương vắng mặt hoặc được uỷ quyền.

Hiện ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đang chữa bệnh tại TP Đà Nẵng.

Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, quê Diễn Lộc, Diễn Châu Nghệ An; tốt nghiệp Đại học An Ninh; từng làm Chủ tịch UBND và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An trước khi được điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

H.Thành