Ông Trương Tuấn Minh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Trương Minh Tuấn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Minh Tuấn, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Trương Minh Tuấn là Thứ trưởng thứ 5 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện ngoài Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Bộ Thông tin và Truyền thông có 4 Thứ trưởng là các ông: Lê Nam Thắng, Trần Đức Lai, Nguyễn Minh Hồng và Nguyễn Thành Hưng.

Ông Trương Minh Tuấn sinh năm 1960. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn đã trải qua các chức vụ: Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hà Thành