Số ngà voi này cắt thành 31 khúc nhỏ cất giấu trong hàng hóa nhập khẩu, trị giá thị trường tự do ước tính 1 tỉ đồng. Đứng tên nhận hàng là một người ở tỉnh Long An. Khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng trên, đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp có liên quan.

Số ngà voi châu Phi cắt thành 31 khúc nhỏ. (Ảnh do lực lượng hải quan cung cấp)
Số ngà voi châu Phi cắt thành 31 khúc nhỏ. (Ảnh do lực lượng hải quan cung cấp)
T.Phương