Chiều 13-4 , ông Nguyễn Đồng Lân, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông, cho biết thông tin trên.

Theo đó, lý do kỷ luật là ông Nguyễn Văn Minh không tham dự kỳ thi hết cấp II (hệ 7/10) năm học 1974-1975 nhưng trong hồ sơ lý lịch đảng viên năm 1981 và hồ sơ cán bộ, đảng viên từ năm 2002 đến nay, ông Minh đều khai trình độ học vấn giáo dục phổ thông là cấp II, cấp III để đủ điều kiện dự tuyển vào học Trường Trung học Kinh tế Lao động và Bảo trợ xã hội.

Theo TTXVN, khi tổ chức đảng cơ quan yêu cầu kiểm điểm, ông Minh đã quanh co, không tự giác, thiếu trung thực trong việc kiểm điểm, cố tình vi phạm nguyên tắc tổ chức Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây mất uy tín cá nhân cũng như tổ chức Đảng của cơ quan.
B.T.Th