Đoàn xe ông Obama trên đường đến GEM center


Xe quái thú chở ông Obama rời khách sạn InterContinental

Xe "quái thú" chở ông Obama rời khách sạn InterContinental


Trước đó, an ninh xung quanh khách sạn InterContinental được thắt chặt để chờ ông Obama lên xe đi gặp 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam ở GEm center

Trước đó, an ninh xung quanh khách sạn InterContinental được thắt chặt để chờ ông Obama lên xe đi gặp 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam ở GEm center


Dòng người trên các tuyến đường bao quanh khách sạn InterContinental mỗi ngày càng đông để chờ được ngó đoàn xe khủng cũa Tổng thống. May mắn nhìn được ông Obama bằng xương bằng thịt thì tốt, nếu không cũng nhìn được đoàn xe quái thú - một bạn trẻ nói.

Dòng người trên các tuyến đường bao quanh khách sạn InterContinental mỗi ngày càng đông để chờ được "ngó" đoàn xe khủng cũa Tổng thống. "May mắn nhìn được ông Obama bằng "xương bằng thịt" thì tốt, nếu không cũng nhìn được đoàn xe "quái thú" - một bạn trẻ nói.


An ninh Mỹ xung quanh khách sạn InterContinental

An ninh Mỹ xung quanh khách sạn InterContinental


Chiếc xe quái thú chở ông Obama đã sẵn sàng vào vị trí

Chiếc xe "quái thú" chở ông Obama đã sẵn sàng vào vị trí


Đoàn nhà báo quốc tế tháp tùng ông Obama đang ra xe rời khách sạn InterContinental

Đoàn nhà báo quốc tế tháp tùng ông Obama đang ra xe rời khách sạn InterContinental


Một nữ thủ lĩnh trẻ Việt Nam đang háo hức được gặp ông Obama ở GEM center

Một nữ thủ lĩnh trẻ Việt Nam đang háo hức được gặp ông Obama ở GEM center

LÊ PHONG - THU HẰNG - THÀNH ĐỒNG