Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc tốt đẹp nhất đến các hội viên, trí thức của VUSTA và đội ngũ trí thức của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt thân mật các đại biểu trí thức
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt thân mật các đại biểu trí thức

Thủ tướng đề nghị VUSTA đẩy mạnh vận động giới trí thức khoa học và công nghệ phát huy sáng tạo. Tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Chủ động tập hợp đội ngũ các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành có tâm huyết để làm tốt công tác tham mưu, tư vấn cho Đảng, nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Tích cực triển khai hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội; về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội. “Tôi luôn lưu ý các bộ trưởng hết sức lắng nghe phản biện của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học để đưa ra những quyết định đúng đắn, mang lại lợi ích lớn nhất cho đất nước” - Thủ tướng nhấn mạnh.

T.Dũng