Quốc hội giao Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại Formosa

Quốc hội giao Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại Formosa

Chiều 27-7, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017.

Cụ thể, đại đa số đại biểu tán thành tờ trình dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017.

Về nội dung chuyên đề giám sát, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về việc lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề giám sát đã nêu trong tờ trình.

Đến cuối ngày 25-7-2016, Tổng Thư ký Quốc hội đã nhận được 426/494 phiếu của đại biểu Quốc hội khoá XIV. Trong đó, có 377 ý kiến (76,3%) tán thành giám sát về thực hiện chính sách pháp luật an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016, 248 ý kiến (50,2%) tán thành giám sát thực hiện chính sách pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, 215 ý kiến (43,5%) tán thành giám sát về đầu tư khai thác công trình giao thông theo hình thức BOT, 164 ý kiến (33,1%) tán thành về việc thực hiện chính sách pháp luật với ngư dân…


Có 95,75% ý kiến đại biểu tán thành Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017

Có 95,75% ý kiến đại biểu tán thành Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017

Ngoài ra, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết có ý kiến đề nghị giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường; tổ chức giám sát về ô nhiễm môi trường do tập đoàn Formosa gây ra tại vùng biển các tỉnh miền Trung.

Về vấn đề này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thấy vấn đề môi trường trong việc giám sát các dự án trong nước và nước ngoài là vấn đề bức xúc, được dư luận trong nước và nước ngoài rất quan tâm do việc thực hiện còn nhiều bất cập, hạn chế. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá ô nhiễm do tập đoàn Formosa gây ra không chỉ ảnh hưởng đời sống người dân mà còn tác động đến tình hình kinh tế, xã hội cả nước.

Thực tế, năm 2011, Quốc hội đã giám sát thực hiện chính sách pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế làng nghề. Năm 2012, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về việc quản lý khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Các kết luận tại các cuộc giám sát này đang triển khai thực hiện.

Đối với sự cố môi trường do Formosa gây ra tại vùng biển một số tỉnh miền Trung, thời gian qua, Chính phủ, các cơ quan hữu quan khẩn trương tiến hành giải pháp quyết liệt phát hiện nguyên nhân, khắc phục hậu quả và đạt kết quả bước đầu.

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đã chỉ đạo Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nắm tình hình, làm việc với các bộ, ngành, địa phương có liên quan để báo cáo kết quả với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

“Trong thời gian tới, dự kiến cuối 7-2016, để có thêm cơ sở cho việc xem xét đánh giá vấn đề này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã giao Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trực tiếp giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp, khu kinh tế địa phương ven biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế…, trong đó có Formosa. Đồng thời, báo cáo Quốc hội để tiếp tục theo dõi giám sát” - Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay.

Biểu quyết dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017, có 473 ý kiến đại biểu tán thành, bằng 95,75%.

Ph.Nhung - Ng.Quyết - V.Duẩn