Quốc hội thông qua Nghị quyết BHXH một lần với tỉ lệ tán thành 81,78%

Quốc hội thông qua Nghị quyết BHXH một lần với tỉ lệ tán thành 81,78%

Chiều 22-6, Quốc hội (QH) đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc với tỷ lệ tán thành đạt 81,78%. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016.

Nghị quyết của QH nêu rõ: Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2014. Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau: Người lao động được hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; Người lao động được hưởng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau: Người lao động được hưởng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; Người lao động được hưởng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Nghị quyết giao Chính phủ, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH hướng đến mục tiêu an sinh xã hội lâu dài cho người lao động; thực hiện chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ của nhà nước. Bảo đảm cho người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc được nhận BHXH một lần; công khai, minh bạch thông tin về việc đóng, hưởng BHXH cho người lao động, người sử dụng lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

Nghị quyết giao Chính phủ tổ chức thực hiện quy định của Nghị quyết, khi cần thiết báo cáo QH xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật BHXH. Uỷ ban thường vụ QH, Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban khác của QH, Đoàn đại biểu QH, đại biểu QH, HĐND các cấp và đại biểu HĐND trong phạm vi trách nhiệm của mình giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Công đoàn, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện Luật BHXH và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này của QH.

Thế Dũng