Theo Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, bà Nguyễn Thị Lệ, sau 10 năm thực hiện, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới được nâng cao; khắc phục tư tưởng tự ti, an phận; nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên; đã tạo đươc sự chuyển biến rõ nét và hiệu quả công tác phụ nữ trên các lĩnh vực; phát huy phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế "tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang".

Quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang (bìa phải) gặp gỡ các đại biểu tại hội nghị

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, bà Nguyễn Thị Tô Châu, cho rằng để làm tốt công tác cán bộ nữ, cấp ủy Đảng các cấp phải xác định công tác phụ nữ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và thường xuyên ở từng cấp, từng ngành; tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ nữ. Cán bộ nữ đang giữ nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý ở từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng người nữ kế nhiệm mình, từ đó ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo, quản lý là nữ. Bên cạnh đó là sự nỗ lực phấn đấu của chính bản thân đội ngũ cán bộ nữ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để khẳng định vai trò, vị trí của cán bộ nữ.

Để đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ trong tình hình mới, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, đề nghị Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ TP phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo các cấp hội tích cực tham mưu, giới thiệu, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ hội và giới thiệu hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ hội vừa hồng vừa chuyên.

Tin-ảnh: B.Ngọc