Kỹ sư Tạch là người đã phát giác sự việc TMV bán ra thị trường hàng chục ngàn ô tô mắc lỗi kỹ thuật, buộc hãng này phải tiến hành đợt triệu hồi sản phẩm lớn nhất từ trước tới nay. Sau đó, TMV đã điều chuyển vị trí công tác của kỹ sư Tạch vì cho rằng vi phạm nội quy của cơ quan.

T.Kha