Sắp lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao

Tin mới

16/01/2013 23:35

Bên cạnh việc thực hiện cơ chế đánh giá cán bộ, cần chuẩn bị sẵn sàng nhân lực thay thế trong trường hợp không đủ tín nhiệm

Ngày 16-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã họp và thông qua nghị quyết hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 35 của QH về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Nghị quyết có hiệu lực từ tháng 2-2013 và việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện ngay tại kỳ họp QH vào tháng 5 tới. Sau đó, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện định kỳ tại kỳ họp thường lệ đầu tiên hằng năm của QH, HĐND các cấp, kể từ năm thứ hai của mỗi nhiệm kỳ.

Theo nghị quyết, người được lấy phiếu tín nhiệm cần gửi báo cáo đến đại biểu QH, HĐND trước kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm. Đặc biệt, nội dung báo cáo phải nêu rõ kết quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Người được lấy phiếu tín nhiệm cũng phải tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…

Qua thảo luận, các ý kiến trong Ủy ban TVQH thống nhất với quy định hướng dẫn trong nghị quyết. Theo đó, trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 2/3 tổng số đại biểu QH, HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” hoặc trong 2 năm liên tiếp có hơn 1/2 tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban TVQH, Thường trực HĐND có trách nhiệm trình QH, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm ngay tại kỳ họp đó hoặc chậm nhất là tại kỳ họp tiếp theo (trừ trường hợp người đó đã có đơn xin từ chức và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận).

Trong trường hợp người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm có hơn 1/2 tổng số đại biểu bỏ phiếu “không tín nhiệm” thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã giới thiệu người đó để QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình QH, HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức tại kỳ họp đó hoặc chậm nhất tại kỳ họp tiếp theo…

Nghị quyết cũng quy định việc từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức. Mặc dù quy định từ chức khi bị tín nhiệm thấp là tự thân của cán bộ, người giữ chức vụ được bầu song Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng trong mọi tình huống, bên cạnh việc thực hiện cơ chế đánh giá cán bộ, cần chuẩn bị sẵn sàng nhân lực thay thế trong trường hợp không đủ tín nhiệm.

THẾ DŨNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI