Sau nhiều ngày ngập lụt vì mưa lớn do áp thấp nhiệt đới, một số bãi biển tại TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) như Nhật Lệ, Bảo Ninh nước biển chuyển màu đen loang lổ vì cành cây, rác thải từ nhiều nơi tấp vào. Quan sát dọc theo bờ biển dễ dàng nhận thấy đủ mọi loại rác thải theo nước lũ đổ ra biển, rồi bị sóng đánh dạt lên bờ.


Tại bãi biển Nhật Lệ nước biển chuyển màu đen loang lổ vì cành cây, rác thải từ nhiều nơi tấp vào

Tại bãi biển Nhật Lệ nước biển chuyển màu đen loang lổ vì cành cây, rác thải từ nhiều nơi tấp vào


Người dân đi nhặt những chai nhựa, đồng dùng còn sử dụng được

Người dân đi nhặt những chai nhựa, đồng dùng còn sử dụng được


Rác chất cao như núi

Rác chất cao như núi


Đen ngòm cả một bờ biển

Đen ngòm cả một bờ biển


Một số gia đình đến đây để tìm gỗ nhỏ theo lũ về sử dụng

Một số gia đình đến đây để tìm gỗ nhỏ theo lũ về sử dụng


Chị Liễu sống gần đấy cho biết: lũ về theo sông Nhật Lệ cuốn theo nhiều vật dụng cây cối ra bờ biển, đến chiều tôi ra đây để nhặt một số cây còn sử dụng được về nhà làm củi đốt

Chị Liễu sống gần đấy cho biết: lũ về theo sông Nhật Lệ cuốn theo nhiều vật dụng cây cối ra bờ biển, đến chiều tôi ra đây để nhặt một số cây còn sử dụng được về nhà làm củi đốt


Một số bàn ghế theo lũ về, người dân đến đây để lấy về làm củi

Một số bàn ghế theo lũ về, người dân đến đây để lấy về làm củi


Tại bãi biển Bảo Ninh, tình hình cũng không khá hơn khi có rất nhiều rác theo lũ tràn đầy bãi biển

Tại bãi biển Bảo Ninh, tình hình cũng không khá hơn khi có rất nhiều rác theo lũ tràn đầy bãi biển


Một số vật dụng của người dân cũng theo con nước tấp lên bãi cát.

Một số vật dụng của người dân cũng theo con nước tấp lên bãi cát.


Mặc khác sóng lớn cũng làm xói nhiều lớp cát trên bãi biển.

Mặc khác sóng lớn cũng làm xói nhiều lớp cát trên bãi biển.


Anh Quang (bảo vệ bãi biển Bảo Ninh) cho biết: Năm nào lũ cũng cuốn nhiều rác thải về đây, nhưng năm nay có lẽ là nhiều nhất

Anh Quang (bảo vệ bãi biển Bảo Ninh) cho biết: Năm nào lũ cũng cuốn nhiều rác thải về đây, nhưng năm nay có lẽ là nhiều nhất

Phóng sự ảnh : Hoàng Triều