Một mô hình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh minh họa

Một mô hình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh minh họa

HĐND tỉnh Sơn La vừa ra nghị quyết thông qua đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại thành phố Sơn La có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác.

Trong khi đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý cho dự thảo quyết định Phê duyệt Quy hoạch hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để tưởng niệm, tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước và dân tộc, đồng thời quản lý chặt chẽ việc xây dựng và phát huy các công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; sáng tạo những công trình nghệ thuật điêu khắc có giá trị cao, góp phần làm giàu di sản văn hóa - nghệ thuật nước nhà, tạo được dấu ấn bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường cảnh quan kiến trúc có tính thẩm mỹ và tính nhân văn sâu sắc…, từ nay đến năm 2030, hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được ưu tiên xây dựng tại các tỉnh Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Đà Nẵng, Điện Biên, Hải Phòng, Hải Dương, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Tiêu chí để xác định địa phương xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Địa phương gắn với sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam, về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác; Có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Địa phương là quê hương, nơi Bác đã sống, học tập; địa phương Bác đến thăm.

Dự thảo cũng nhấn mạnh nguyên tắc chỉ xây dựng những công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có trong Quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Trường hợp các dự án không có trong quy hoạch, dự án công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng ở nước ngoài phải được sự đồng ý của Ban bí thư Trung ương Đảng.

Theo dự thảo, những nguồn vốn có thể huy động xây dựng tượng đài bao gồm: Ngân sách Nhà nước Trung ương và địa phương; vốn tự có của các ngành và các tổ chức xã hội; các doanh nghiệp trong và ngoài nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp.

Theo Bộ VH-TT-DL, đến năm 2014, số công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng tại trung tâm chính trị, hành chính các địa phương có quy mô lớn tổng số là 31 công trình. Các công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng trong khuôn viên, cơ quan, đơn vị, trường học là 101 công trình.

Yến Anh