Sự cố thông tin tại sân bay: Hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng

30-07-2016 - 13:32 | Trong nước