Ông Nguyễn Thành Phong phát biểu sau khi trúng cử Chủ tịch UBND TP HCM

Ông Nguyễn Thành Phong phát biểu sau khi trúng cử Chủ tịch UBND TP HCM

Ông Phong cảm ơn lãnh đạo Thành ủy - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã tin tưởng, giới thiệu ông để HĐNĐ bầu làm Chủ tịch UBND TP. Ông Phong cũng cảm ơn nguyên Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã chia sẻ, ủng hộ ông.

Ông Phong cho biết sẽ cùng thường trực UBND TP HCM tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, như tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng đồng bộ kết cầu hạ tầng, cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, nâng cao đời sống nhân dân.

“Trước mắt sẽ giải quyết những bức xúc của nhân dân về quy hoạch, nước sạch, ùn tắc giao thông, ngập nước, an toàn vệ sinh thực phẩm…” - ông Phong nhấn mạnh

Phan Anh