Tập đoàn Bảo Việt chưa chịu khoán xe công

Tin mới

02/03/2017 18:57

(NLĐO)- Các Thứ trưởng Bộ Tài chính và 7/8 doanh nghiệp thuộc diện khoán kinh phí sử dụng xe công của Bộ Tài chính đã thực hiện đúng tiến độ. Riêng Tập đoàn Bảo Việt vẫn chưa thực hiện khoán xe công.

Tập đoàn Bảo Việt chưa chịu khoán xe công

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, 8 tập đoàn, tổng công ty thuộc bộ này phải thực hiện rà soát sắp xếp lại toàn bộ số xe công hiện có để thực hiện cơ chế khoán kinh phí sử dụng thay vì bố trí xe đưa đón đi làm hàng ngày.

Trong số này có các doanh nghiệp thuộc bộ gồm Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP HCM, Trung tâm Lưu ký chứng khoán phải khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý xe ô tô, lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu gồm: Tổng công ty Quản lý và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng đối với các chức danh được sử dụng xe công (Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc); đồng thời sắp xếp lại số xe hiện có theo nguyên tắc tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đối với Tập đoàn Bảo Việt là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này nghiên cứu, đề xuất với HĐQT triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô với một số chức danh được sử dụng ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT...) và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp. Thời hạn báo cáo là trước ngày 31-12-2016. Các đơn vị, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

Tuy nhiên, đến hết tháng 2-2017, có 7 doanh nghiệp đã thực hiện khoán xe công, riêng Tập đoàn Bảo Việt vẫn chưa thực hiện khoán xe.

Bộ Tài chính là cơ quan gương mẫu đi đầu thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe công theo từng bước. Ban đầu, cơ chế khoán được áp dụng đối với 5 Thứ trưởng và chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương), áp dụng từ ngày 1-10-2016. Theo đó, các Thứ trưởng không được bố trí xe biển xanh đưa đón đi làm hàng ngày mà sẽ nhận tiền khoán để tự bố trí xe đi làm. Sau 2 tháng triển khai có hiệu quả, Bộ Tài chính tiếp tục mở rộng khoán xe công đối với doanh nghiệp nhà nước.

T.Hà
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI