Tại cuộc họp báo định kỳ của UBND TP HCM vào chiều 24-3, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM Thái Thị Bích Liên cho biết vẫn giữ số điện thoại 0888.247.247 là số của đường dây nóng của Thành ủy để tiếp nhận thông tin, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP gửi đến lãnh đạo TP.

Khi gọi hoặc nhắn tin tới số 0888.247.247, cuộc gọi hoặc tin nhắn sẽ tự động chuyển đến hệ thống tổng đài 1022 (hiện do Tổng Công ty Điện lực TP quản lý, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên tục 24/24 giờ, 7 ngày/tuần).

Ngoài ra, còn có địa chỉ thư điện tử duongdaynong@tphcm.gov.vn để nhận phản ánh của người dân.

Theo bà Liên, khi tiếp nhận thông tin, điện thoại viên sẽ phân loại thông tin theo 2 lĩnh vực cơ bản: xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước. Thông tin góp ý về xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước được chuyển đồng thời đến Văn phòng Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; thông tin góp ý về quản lý Nhà nước sẽ được chuyển về Văn phòng UBND TP.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ kiểm tra, giám sát việc xử lý thông tin tiếp nhận của Văn phòng UBND TP và Văn phòng Thành ủy TP.


Chánh Văn phòng Thành ủy TP Thái Thị Bích Liên và Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan tại buổi họp báo chiều 24-3

Chánh Văn phòng Thành ủy TP Thái Thị Bích Liên và Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan tại buổi họp báo chiều 24-3

Về phản hồi kết quả xử lý thông tin có 5 cấp độ do Văn phòng Thành ủy hoặc Văn phòng UBND TP tổ chức thực hiện.

Cấp độ 1: điện thoại viên trực tiếp hướng dẫn ngay khi tiếp nhận thông tin.

Cấp độ 2: trực tiếp chuyển thông tin đến thủ trưởng các đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời và phản hồi ngay cho người dân; đồng thời tiếp tục phản hồi cho người phản ánh thông tin khi nhận được kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cấp độ 3: tham mưu văn bản báo cáo lãnh đạo TP xin ý kiến về chuyển nội dung phản ánh đến các cơ quan có liên quan để phối hợp xử lý và phản hồi ngay cho người phản ánh; đồng thời tiếp tục phản hồi cho người dân sau khi nhận được kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cấp độ 4: thẩm định chặt chẽ đối với thông tin phản ánh, phối hợp các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, thời gian và tham mưu lãnh đạo TP tổ chức tiếp xúc, đối thoại với tổ chức, công dân đã đăng ký.

Cấp độ 5: tổng hợp, nghiên cứu đề xuất lãnh đạo TP chỉ đạo tiếp thu; đồng thời tham mưu thư cảm ơn đối với các tổ chức, công dân đã góp ý, hiến kế.

Chánh Văn phòng Thành ủy TP cho biết sau gần 1 tháng hoạt động, đường dây nóng đã nhận được 5.933 cuộc gọi, có khoảng hơn 3.800 cuộc gọi đầy đủ nội dung, chiếm 58%. Có hơn 4.000 tin nhắn gửi đến đường dây nóng.

Ph.Anh - Tr.Hoàng