Ngày 14-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký các quyết định bổ nhiệm 3 cán bộ lãnh đạo của Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; và Bộ Xây dựng. Các quyết định này cùng có hiệu lực ngay từ ngày ký 14-2.

Theo đó, tại Quyết định số 232/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Hiện Ủy ban Dân tộc ngoài Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Giàng Seo Phử có 6 Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm: Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Hoàng Xuân Lương, Phan Văn Hùng, Nông Quốc Tuấn và Đỗ Văn Chiến.

Theo Quyết định số 233/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Tí - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Bình Thuận - giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hiện có Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, có 6 Thứ trưởng: Nguyễn Thanh Hòa, Phạm Minh Huân, Nguyễn Trọng Đàm, Doãn Mậu Diệp, Đào Hồng Lan và Huỳnh Văn Tí.

Tại Quyết định số 234/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Nam Định - giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng hiện ngoài Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng có 7 Thứ trưởng: Phạm Khánh, Nguyễn Trần Nam, Nguyễn Đình Toàn, Cao Lại Quang, Phan Thị Mỹ Linh, Lê Quang Hùng và Phạm Hồng Hà.

H.Thành