Trình bày báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV ngày 20-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong năm 2016, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu thấp hơn dự báo; giá nhiều hàng hóa cơ bản và giá dầu thô ở mức thấp, tình hình Biển Đông phức tạp, biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo, thiên tai, hạn hán kéo dài , bão lũ và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế-xã hội nước ta, nhất là sản xuất và đời sống của người dân.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo kinh tế-xã hội trước Quốc hội trong phiên khai mạc ngày 20-10

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo kinh tế-xã hội trước Quốc hội trong phiên khai mạc ngày 20-10

Về kết quả đạt được, Thủ tướng cho biết kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng tăng 3,14%, cả năm ước tăng khoảng 4%; nợ xấu tiếp tục được xử lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống; tín dụng đối với nền kinh tế đến nay tăng 11,24%...

Về tăng trưởng GDP, theo báo cáo 9 tháng đầu năm đạt thấp so với cùng kỳ (5,93% so với 6,5%). Dự báo tăng trưởng GDP cả năm có thể chỉ đạt 6,3- 6,5 % thấp hơn kế hoạch đề ra (6,7%).

Theo Thủ tướng, việc tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác, trong đó tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước; nợ công, nợ Chính phủ so với GDP có thể cao hơn dự kiến. Một số dự án sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả thấp; nợ đọng xây dựng cơ bản lớn. Quản lý sử dụng tài sản công, chi tiêu công còn lãng phí. Nợ công cao, áp lực trả nợ lớn.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống hạn và xâm nhập mặn. Triển khai những dự án trọng điểm ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; phản ứng kịp thời, phù hợp với các diễn biến tình hình Biển Đông…

Về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,7%; tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP không quá 3,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP. Để thực hiện được mục tiêu trên, Thủ tướng cho hay sẽ thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước. Tập trung chống thất thu, chuyển giá, mở rộng cơ sở thuế, giảm nợ đọng thuế. Triệt để tiết kiệm chi; gắn việc bố trí các dự án, nhiệm vụ chi với khả năng cân đối nguồn lực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh sẽ từng bước thực hiện khoán chi hành chính, đấu thầu, đặt hàng, mua hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỉ trọng thu nội địa, tỉ trọng chi đầu tư và giảm dần tỉ trọng chi thường xuyên bảo đảm chi trả nợ. Phấn đấu giảm bội chi ngân sách nhà nước…

Ph.Nhung - Ng.Quyết - V.Duẩn