Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu xử lý nghiêm khắc những người có hành vi tuyên truyền kích động
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu xử lý nghiêm khắc những người có hành vi tuyên truyền kích động

Chiều 17-5, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng đã ký thông báo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh trật tự gửi lãnh đạo các bộ ngành và địa phương.

Theo thông báo này, cùng ngày tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp bàn về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của Lãnh đạo các Bộ ngành địa phương, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị nêu rõ những ngày qua, bằng các biện pháp đồng bộ, lãnh đạo các Bộ ngành và địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 697, ngày 15-5 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh, trật tự. Tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội đã được bảo đảm. Chính quyền các địa phương đã trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ và hầu hết các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các Bộ ngành và các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi tuyên truyền kích động. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia biểu tình trái pháp luật, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, giữ gìn an ninh trật tự và góp phần thiết thực bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao, các Bộ ngành chức năng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố thông báo đến các Cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các nhà đầu tư nước ngoài: Chính phủ Việt Nam và chính quyền các địa phương kiên quyết thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết theo đúng pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam để bảo đảm an ninh và an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, doanh nghiệp và người nước ngoài tại Việt Nam.

Thế Dũng