Ông Obama bắt đầu rời Sài Gòn

Ông Obama bắt đầu rời Sài Gòn


Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã được cấm xe hoàn toàn

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã được cấm xe hoàn toàn


Ngã tư Võ Thị Sàu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa dày đặc lực lượng công an để đảm bảo sạch bóng xe khi đoàn xe đưa ông Obama ra sân bay chạy qua

Ngã tư Võ Thị Sàu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa dày đặc lực lượng công an để đảm bảo "sạch bóng xe" khi đoàn xe đưa ông Obama ra sân bay chạy qua


Người Sài Gòn dồn về đường Trường Sơn - con đường cuối cùng dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất - để tạm biệt ông Obama

Người Sài Gòn dồn về đường Trường Sơn - con đường cuối cùng dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất - để tạm biệt ông Obama


Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi đã kín người

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi đã kín người


Một cách bày tỏ sự mến khách của người dân Sài Gòn

Một cách bày tỏ sự mến khách của người dân Sài Gòn

Nhóm phóng viên