Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp - Ảnh : Quochoi.vn

Sáng nay 20-7, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật sự kiện chính trị trọng đại, đó là cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Bí thư đánh giá cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các đại biểu QH, HĐND vừa trúng cử; hoan nghênh và cảm ơn cử tri, các cấp Đảng và các cơ quan liên quan đã hoàn thành tốt trọng trách của mình trong cuộc bầu cử này.

Tổng Bí thư đánh giá QH khóa XIV bắt đầu hoạt động trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước có những thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải nỗ lực phấn đấu rất cao, đoàn kết đồng lòng đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Do đó, Tổng Bí thư kiến nghị QH quan tâm thực hiện một số định hướng lớn:

Thứ nhất, tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, cụ thể hóa hiến pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò sự quản lý của nhà nước, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Muốn thế, cần bám sát, quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, tiếp tục tăng cường nhân lực và tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lập pháp, bảo đảm tốt hơn tính dân chủ, pháp chế, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật. Nỗ lực phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản có đủ các đạo luật cơ bản, cần thiết. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạo điều kiện sử dụng mọi nguồn lực hiệu quả, khắc phục thất thoát, tham nhũng, lãng phí… “Trong xây dựng hệ thống pháp luật phải luôn kiên định lập trường tư tưởng, tiếp thu có chọn lọc, tuyệt đối không mơ hồ, mất cảnh giác để các thế lực thù địch lợi dụng hướng lái hệ thống pháp luật" - Tổng Bí thư lưu ý.

Thứ hai, nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát của QH, thông qua giám sát kịp thời phát hiện và có kiến nghị nhằm điều chỉnh bổ sung các ý kiến thiết thực, chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện. Xác định rõ phạm vi đối tượng chịu sự giám sát tối cao của QH, chú trọng vấn đề hậu giám sát và giám sát không dàn trải, tập trung các vấn đề quan trọng, bức xúc của cử tri.

Thứ ba, Tổng Bí thư đề nghị đề cao hơn nữa trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; về các dự án đầu tư quan trọng, nhạy cảm, tác động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng sâu rộng đến quyền lợi, tư tưởng của đông đảo cử tri, nhân dân, đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tổ chức và nhân sự bộ máy nhà nước; bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tại kỳ họp này, QH sẽ bầu và phê chuẩn các chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, đây là nhiệm vụ rất hệ trọng, đòi hỏi trách nhiệm cao của các đại biểu QH.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh vấn đề đối ngoại của QH, đa phương hóa, đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước và nhân dân; tăng cường đối ngoại song phương, đẩy mạnh đối ngoại đa phương trên các diễn đàn quốc tế, chú trọng công tác thông tin đối ngoại của QH, điều hòa, phối hợp trong công tác đối ngoại của QH, tránh trùng lắp…

Thứ năm, Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng dân tộc và các ủy ban của QH là các cơ quan do QH bầu, có trách nhiệm giúp QH thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định nên các vấn đề trước khi trình QH phải được nghiên cứu, bàn bạc một cách kỹ lưỡng, xem xét cẩn trọng, tập thể quyết định theo đa số, chỉ đưa ra trình QH tập trung vào vấn đề lớn, quan trọng, còn có ý kiến khác.

“Đối với cá nhân đại biểu QH, người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ của mình, dù ở cương vị nào công tác nào cũng cần ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Đồng thời nêu cao phẩm chất đạo đức, cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, tham nhũng, lãng phí và các hành vi tiêu cực khác” - Tổng Bí thư nêu rõ.

Cũng trong buổi sáng, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia đã trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã trình bày báo cáo kết quả xác nhận tư cách ĐBQH.

P.Nhung-N.Quyết-V.Duẩn