Đại biểu Bùi Sỹ Lợi nêu ra trường hợp ông Nguyễn Minh, nguyên tổng giám đốc công ty Huda, khi nghỉ hưu vẫn lành  lương 65 triệu đồng/tháng để nói về bất cập của chính sách BHXH

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (ảnh) nêu ra trường hợp ông Nguyễn Minh, nguyên tổng giám đốc công ty Huda, khi nghỉ hưu vẫn lành lương 65 triệu đồng/tháng để nói về bất cập của chính sách BHXH

Ngày 23-10, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi. Các nội dung chính được tập trung thảo luận gồm mở rộng đối tượng tham gia BHXH; chế độ hưu trí và cân đối quỹ BHXH và giao thẩm quyền thanh tra việc đóng BHXH cho cơ quan BHXH…

Nói về những bất cập trong chính sách BHXH hiện nay, Phó chủ tịch Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho biết chính sách lương hưu vẫn mang nặng tính bao cấp. Mức lương làm căn cứ đóng BHXH chỉ bằng 70% lương thực tế. Tức là người lao động hưởng mức lương 3,8 triệu đồng/tháng nhưng mức lương đóng BHXH chỉ tính ở mức 2,7 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mức lương hưu được hưởng rất cao. Điển hình là ông Nguyễn Minh, nguyên tổng giám đốc công ty Huda, khi nghỉ hưu vẫn được nhận lương 65 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều so với mức lương Chủ tịch Quốc hội khi vẫn đương chức.

Cơ quan soạn thảo đề xuất 2 phương án tính lương hưu mới. Phương án 1: điều chỉnh tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng theo lộ trình, từ năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH của lao động nữ và 20 năm đóng BHXH của lao động nam (theo lộ trình từ 2018 đến năm 2022). Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Phương án 2: số năm đóng BHXH tương ứng với 45% mức bình quân tiền lương tháng để tính lương hưu cho người nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm; năm 2019 là 17 năm; năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%.

T.Hà