Theo bảng giá đất năm 2015, 19 quận áp dụng khung giá của đô thị đặc biệt, từ 1,5 triệu đồng/m2 đến 162 triệu đồng/m2. Mức giá chung của tất cả 3.833 tuyến đường trên toàn địa bàn TP chỉ bằng khoảng 30% mức giá thị trường nhưng mức tăng cao nhất không quá 2 lần; cao nhất là ở đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ: 162 triệu đồng/m2.

Có 5 thị trấn của 5 huyện áp dụng theo khung giá từ 120.000 đồng/m2- 15 triệu đồng/m2. Nhóm đất nông nghiệp được giữ nguyên như năm 2014. Tính chung mức bình quân điều chỉnh đã tăng 1,6 lần so với bảng giá đất năm 2014.

Đường Đồng Khởi có giá 162 triệu đồng/m2

Đất ở đường Đồng Khởi có giá cao nhất 162 triệu đồng/m2

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín, bảng giá đất đảm bảo nằm trong khung giá đất chính phủ quy định và Luật Đất đai năm 2013, có tính kế thừa bảng giá đất năm 2014 để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đời sống của người dân. Việc điều chỉnh bảng giá đất chỉ được thực hiện trong hai trường hợp: khi giá đất thị trường tăng - giảm 20% hoặc khi chính phủ điều chỉnh khung giá.

Tải bảng giá đất cụ thể ở đây. File 1 File 2 File 3 File 4

Ph.Anh