Trung Quốc vẫn duy trì đội tàu hơn một trăm chiếc, trong đó có 6 tàu chiến để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam - Ảnh: Reuters

Trung Quốc vẫn duy trì đội tàu hơn một trăm chiếc, trong đó có 6 tàu chiến để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam - Ảnh: Reuters

Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết ngày 11-7, Trung Quốc duy trì khoảng 103-110 tàu các loại hoạt động quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong đó có 43-45 tàu hải cảnh, 17-19 tàu vận tải, 15-16 tàu kéo, 22-24 tàu cá vỏ sắt và 6 tàu quân sự (tăng 1 tàu quân sự so với ngày 10-7).

Các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam vẫn kiên trì và nỗ lực thực hiện các đợt tiếp cận giàn khoan 981, cách giàn khoan từ 10-11 hải lý, tiếp tục đấu tranh, tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan 981 và các tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Khi các tàu kiểm ngư tiến vào gần giàn khoan 981, các tàu Trung Quốc đã dàn hàng ngang ngăn cản quyết liệt không cho các tàu kiểm ngư cơ động vào gần giàn khoan. Các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam đã chủ động vòng tránh an toàn, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền, thực thi pháp luật.

Các tàu cá của Việt Nam trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tổ chức đánh bắt thủy sản ở Tây-Tây Nam, cách giàn khoan khoảng 42-45 hải lý. Tại khu vực tàu cá của ngư dân ta hoạt động khai thác thủy sản, các tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc được sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh, 2 tàu vận tải đã thường xuyên bám sát, ép hướng, ngăn cản không cho các tàu cá của ngư dân ta tiếp cận vào gần giàn khoan 981 để khai thác thủy sản. Dưới sự hỗ trợ của các tàu kiểm ngư, các tàu cá của ngư dân vẫn an toàn, bám sát ngư trường và đánh bắt thủy sản.

Văn Duẩn