Hội nghị Trung ương lần thứ 10 Ban chấp chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh: TTXVN

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 Ban chấp chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh: TTXVN

 

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Văn phòng Trung ương Đảng, sáng ngày 6-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI.

Chiều 6-1, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 tiếp tục làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

H.Thành