Như Báo Ngưởi Lao Động thông tin, khi nghe thông tin sẽ phá dỡ khu chợ Đầm Tròn (khu trung tâm) thuộc chợ Đầm Nha Trang để xây đài phun nước, ngày 20-4, hàng trăm tiểu thương đã bãi thị.

Các sạp hàng đóng cửa bãi thị

Các sạp hàng đóng cửa bãi thị

Mới đây, sau khi nghe báo cáo của các bên liên quan, UBND tỉnh Khánh Hòa kết luận rằng việc tiếp tục xây dựng mới Chợ Đầm là cần thiết, yêu cầu UBND thành phố Nha Trang chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương lập phương án sắp xếp và xây dựng nhiều phương án giá thuê các lô sạp tại khu vực chợ mới với điều kiện tốt hơn nơi cũ. Sau khi có phương án, UBND thành phố Nha Trang trình UBND tỉnh phê duyệt!

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết sẽ miễn giảm một số phí như: phí quản lý, phí vệ sinh, phí bảo vệ, phí phòng cháy chữa cháy giảm 50% trong vòng 1 năm cho các tiểu thương…

Tin-ảnh: K.Nam