Sáng 3-11, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà đã trao đổi với báo chí xung quanh việc xử lý trách nhiệm từ sự cố môi trường của Formosa.


Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 3-11

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 3-11

Theo đó, ông Trần Hồng Hà cho biết toàn bộ công việc xử lý sự cố này được Đảng và Nhà nước thực hiện khẩn trương, triệt để, giải quyết đồng bộ. Với vấn đề xem xét, kiểm điểm lại trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước các cấp, Bộ trưởng Hà cho hay việc làm đó đòi hỏi khách quan, theo đúng quy định. “Hiện nay, Đảng có Uỷ ban Kiểm tra, Nhà nước có Thanh tra, các cơ quan có các cấp uỷ Đảng, ban cán sự… Các quá trình đều làm từ dưới lên trên, làm rất kỹ, thống nhất, khi có kết quả sẽ có công bố với toàn dân, không có gì né tránh che đậy” - ông Hà nói.

Với riêng việc kiểm điểm trách nhiệm liên quan của Bộ TN-MT, ông Hà cho biết Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đang vào kiểm tra trực tiếp các dấu hiệu. Về phía Bộ TN-MT, ban cán sự Đảng đã kiểm điểm, đã báo cáo và đang chờ cấp trên xem xét, có kết luận. Ông cho hay tất cả được làm theo trình tự minh bạch. “Khi tiến hành đánh giá về một tổ chức, con người thì mình phải làm rất đúng quy trình, các quy định có liên quan. Thủ tướng Chính phủ đã nói tất cả những việc đó sẽ làm, làm xong công bố đến đấy cho nhân dân biết” - Bộ trưởng cho biết thêm.

Đối với những người liên quan đến vụ việc Formosa mà đã nghỉ hưu, ông Hà cho biết sẽ có cấp uỷ, có Uỷ ban kiểm tra Trung ương theo thẩm quyền sẽ xem xét xử lý. Tất cả mọi việc sẽ làm theo quy định về công tác kiểm tra cuả Đảng, quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ.

Cũng liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, Bộ trưởng cho rằng trong tái cơ cấu kinh tế tới đây phải chú trọng đến mô hình phát triển. Theo ông, trước đây nền kinh tế phải ưu tiên cho phát triển, ưu tiên cho đầu tư nước ngoài. Nền kinh tế đó chủ yếu thâm dụng vào tài nguyên, chi phí môi trường, tổ chức thực hiện chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường của mình thấp hơn các nước.

Trong giai đoạn tới đây, Bộ trưởng cho hay phải rà soát lại tất cả các cơ sở sản xuất từ trước tới nay, trên cơ sở đó có lộ trình, có giải pháp để các doanh nghiệp tuân thủ. Ngoài ra, rà soát lại các danh mục, các nhà đầu tư, các ngành, lựa chọn những ngành có khả năng gây ô nhiễm cao đưa vào danh mục để tập trung quản lý, kiểm soát riêng. Đặc biệt trong sản xuất, sẽ nâng tiêu chuẩn môi trường lên, kèm theo đó huy động nguồn lực từ bên ngoài để hiện đại hoá, đáp ứng vấn đề môi trường, tiết kiệm năng lượng. “Tiến tới hình thành một ngành công nghiệp về xử lý môi trường, ngành dịch vụ đầu tư xử lý môi trường. Ngành công nghiệp xử lý môi trường sẽ có vị trí quan trọng trong các ngành phát triển kinh tế, nó tạo công ăn việc làm, mang lại hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội nói chung” - Bộ trưởng nói.

Ph.Nhung - V.Duẩn