Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tập hợp các thông tin, tài liệu phục vụ nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch hai bên sông Hồng theo đề nghị của nhà đầu tư (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội - Geleximco).

Trong đó, văn bản nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) đề nghị về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu để nghiên cứu để lập đồ án quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.

Trong văn bản UBND thành phố nhận được, Geleximco cho biết đơn vị này đã chủ động mời đối tác là Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) tham gia nghiên cứu và lập quy hoạch 1/5.000 cho đô thị hai bên sông Hồng.

Ngày 4-2, Geleximco cùng Viện Thiết kế và Quy hoạch TP Hàng Châu đã khảo sát thực địa dọc hai bên bờ sông Hồng, làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Qua đó, được Sở Quy hoạch Kiến trúc bàn giao tài liệu lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000.

Sau đó, ngày 1-3, Geleximco và đối tác Trung Quốc đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Hà Nội, Bộ NN-PTNT. Tại buổi làm việc với Bộ NN-PTNT, Viện Thiết kế và Quy hoạch TP Hàng Châu đề nghị được cung cấp số liệu thủy văn, lưu lượng nước, mặt cắt ngang đê, số liệu quan trắc, khí tượng thủy văn... và các tài liệu liên quan.

Bộ NN-PTNT đã hướng dẫn Geleximco liên hệ với UBND TP Hà Nội có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Bộ NN-PTNT và Bộ Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp các số liệu trên.

Trước đó, ngày 12-1, UBND TP Hà Nội có thông báo giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì tập hợp toàn bộ thông tin phục vụ nghiên cứu, lập đồ án Quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu việc quy hoạch phải theo hướng đảm bảo phòng chống lũ, tạo lập một đô thị hiện đại, khai thác hiệu quả quỹ đất, ưu tiên tái định cư tại chỗ, phát triển giao thông vận tải và du lịch đường sông.

Trong đó, các nhà đầu tư có thể mời thêm nhiều đơn vị tư vấn thiết kế tham gia nghiên cứu lập nhiều phương án quy hoạch để lựa chọn được phương án khả thi nhất (Geleximco là một trong số các nhà đầu tư-PV). Việc xem xét, lựa chọn ý tưởng thiết kế được thực hiện trước ngày 30-3.

Nguyễn Hưởng