Đêm 8-3, hồ chứa nước và bùn thải quặng khai thác quặng thiếc ở khu vực Suối Bắc vỡ một đoạn dài khoảng 12 m làm nước thải, bùn thải tràn ra, đổ xuống suối Nậm Huống. Từ đó đến nay, dọc dòng Nậm Huống chảy qua các xã Châu Cường, Châu Quang, Châu Thành... xuất hiện cá chết. Cá nuôi trong ao của người dân dẫn nước từ suối Nậm Huống cũng chết hàng loạt. Hàng trăm ha lúa trên địa bàn bị ảnh hưởng.


Cá nuôi trong ao của người dân chết hàng loạt sau sự cố vỡ hồ chứa bùn thải Ảnh: Nguyễn Phê

Cá nuôi trong ao của người dân chết hàng loạt sau sự cố vỡ hồ chứa bùn thải Ảnh: Nguyễn Phê

Đ.Ngọc