Ông Nguyễn Thanh Đạt, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, cho biết: Năm hộ dân bán 59,7 ha (ở thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính) cho ông Thạnh không phải là  người dân của xã này mà là người ở xã Hàm Đức. Năm 2007, những hộ này đã bán sang tay cho ông Thạnh. “Diện tích đất nói trên đã được cấp quyền sử dụng từ năm 2005-2006. Chúng tôi đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện làm rõ việc cấp quyền sử dụng đất này” - ông Đạt nhấn mạnh.

Sau khi vụ mua bán đất trái phép này bị vỡ lở, có một số thông tin cho biết: Đầu năm 2012, ông Phạm Phú Thạnh đã “đạo diễn” cho 5 hộ dân nói trên làm giấy bán đất cho ông Zhong Heng Shan. “UBND huyện đã chỉ đạo công an xác minh thông tin này, ngay trong hôm nay phải báo cáo kết quả cho huyện” - ông Đạt nói.

Cũng theo ông Đạt, kết quả thẩm tra của các cơ quan chức năng của huyện Hàm Thuận Bắc hôm 15-7 cho biết chỉ có 5 hộ dân bán 59,7 ha đất trồng cây lâu năm ở xã Hàm Chính cho ông Phạm Phú Thạnh, trong khi ông này lại khai với cơ quan công an là đã mua cả trăm hecta.

L. Trường