Chiều 20-10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.


Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp về kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 Ảnh: TTXVN

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp về kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo, dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2016-2020, tổng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 là 2 triệu tỉ đồng, trong đó dự kiến phân bổ 1,12 triệu tỉ đồng vốn ngân sách trung ương và 880.000 tỉ đồng vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.

Đáng chú ý, theo định hướng đầu tư, đối với ngành giao thông, giai đoạn 2016-2020 hoàn thành mở rộng và đưa vào khai thác toàn bộ tuyến cao tốc Bắc - Nam (nhánh phía Đông, dài 1.814 km theo hướng Quốc lộ 1) với điểm đầu tại Pháp Vân (Hà Nội), điểm cuối tại TP Cần Thơ; tuyến đường Hồ Chí Minh từ Hà Nội - Cà Mau; Quốc lộ 14 đoạn qua Tây Nguyên; bố trí một phần vốn trái phiếu Chính phủ để giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai)…

Đại diện cơ quan thẩm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TC-NS) Nguyễn Đức Hải cho rằng việc xây dựng kế hoạch đầu tư phải phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); chiến lược phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; gắn với chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm và định hướng phát triển theo Nghị quyết của Đại hội Đảng XII. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn phải phù hợp khả năng cân đối từ nguồn NSNN, chú trọng thu hút vốn từ các thành phần kinh tế khác, dự báo chính xác tác động của kinh tế thế giới liên quan đến khả năng huy động nguồn vốn nước ngoài, bảo đảm các cân đối vĩ mô, đặc biệt phải giữ vững an toàn nợ công, giảm bội chi ngân sách.

Về một số dự án trọng điểm, nguồn lực đầu tư lớn như dự án đường cao tốc Bắc - Nam (tuyến phía Đông), Ủy ban TC-NS đánh giá dự án có quy mô rất lớn, phạm vi giải phóng mặt bằng rộng, là công trình trọng điểm quốc gia. Do đó, để bảo đảm chặt chẽ trong việc sử dụng nguồn lực, đúng thẩm quyền theo Luật Đầu tư công, đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư riêng đối với dự án này tại kỳ họp gần nhất.

Có ý kiến đề nghị trong bối cảnh nguồn lực hạn hẹp, việc đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam (tuyến phía Đông) cần tính toán trên cơ sở nguồn lực thực tế, phân kỳ và ưu tiên đầu tư các đoạn, tuyến bức thiết trước.

Về một số dự án khác như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự án chống ngập TP HCM, đề nghị Chính phủ rà soát, đối chiếu các quy định hiện hành về điều kiện, tiêu chí dự án, công trình trọng điểm quốc gia. Trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí là dự án trọng điểm quốc gia theo quy định, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư riêng đối với từng dự án.

Về các giải pháp triển khai thực hiện, Ủy ban TC-NS cơ bản tán thành các giải pháp đã thể hiện trong báo cáo. Tuy nhiên, Ủy ban TC-NS đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các sai phạm trong đầu tư công.

“Kế hoạch đầu tư công phải có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, trong điều kiện ngân sách khó khăn, việc lựa chọn mục tiêu định hướng cấp bách để ưu tiên đầu tư, khắc phục tình trạng dàn trải là rất cần thiết” - ông Nguyễn Đức Hải nói.

Nhóm Phóng viên