Ngày 1-4, UBND tỉnh Phú Yên có công văn hỏa tốc số 1585-UBNDKT về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.


Nhiều cây dừng tự nhiên đang bị đốn hạ để giao đất cho dự án Chăn nuôi bò chất lượng cao

Nhiều cây dừng tự nhiên đang bị đốn hạ để giao đất cho dự án Chăn nuôi bò chất lượng cao

Theo công văn này, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh tạm dừng ngay các công việc đang triển khai của dự án trên thực địa, chờ đến khi có ý kiến của các bộ ngành liên quan về dự án này. Tức trong đó có việc tạm dừng ngay việc đốn hạ cây rừng tự nhiển trong 2 tiểu khu 310 và 311 để gaio đất cho nhà đầu tư.

Cùng ngày, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trương Ngọc Tuấn có công văn số 1714 -CV/VPTU về việc thông tin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy liên quan việc triển khai Dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao. Theo đó, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng ngay các nội dung công việc đang triển khai của dự án trên thực địa, chờ đến khi có ý kiến của các bộ, ngành liên quan và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời khẩn trương khắc phục những việc làm chưa tốt.


Nhiều cây rừng lớn đang bị đốn hạ

Nhiều cây rừng lớn đang bị đốn hạ

Như Báo Người Lao Động phản ánh, mặc dù chưa có phương án trồng rừng thay thế, nhưng UBND tỉnh Phú Yên vẫn cho đốn hạ cây rừng ở 2 tiểu khu 310 và 311 thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh để giao đất cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên triển khai dự án Chăn bò thịt chất lượng cao.

Kỳ Đức