Hiện trường đốn hạ cây rừng tự nhiên để triển khai dự án nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên - Ảnh: ĐỨC NHUẬN

Hiện trường đốn hạ cây rừng tự nhiên để triển khai dự án nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên - Ảnh: ĐỨC NHUẬN

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, chiều 30-3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ để báo cáo nhanh việc chuyển đổi đất rừng sang mục đích khác trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng xác nhận việc Bộ NN-PTNT đã có báo cáo vụ việc lên Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên ông không trả lời về nội dung của bản báo cáo này.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, tại văn bản này, Bộ NN-PTNT đã đề nghị thanh tra toàn diện, tạm dừng dự án "Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao" tại xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên (sau đây viết tắt dự án).

Bộ NN-PTNT cho rằng trong thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng; các bộ ngành, địa phương đang tích cực và nghiêm túc thực hiện.

“Trong thời điểm này, việc cho phép triển khai thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên để thực hiện Dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao đã tạo ra băn khoăn trong dự luận, với nhiều ý kiến chưa đồng thuận”- nguồn tin cho hay.

Để thực hiện nghiêm các giải pháp bảo vệ và khôi phục rừng bền vững theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ NN-PTNT đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Phú Yên trước mắt, tạm dừng ngay việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác thuộc Dự án "Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao" để rà soát việc triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật, khẩn trương đề xuất giải pháp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án có chuyển đổi rừng sang các cây trồng khác và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Kiên quyết thu hồi diện tích rừng, đất lâm nghiệp thuộc các dự án vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

"Bộ NN-PTNT cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ NN-PTNT chủ trì tổ chức thanh tra việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong đó có Dự án “Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao” tại xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh"- nguồn tin cho biết.

Chưa phê duyệt phương án trồng rừng thay thế

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Bộ NN-PTNT đã nhận được báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp về thông tin phản ánh của một số cơ quan báo chí về việc chuyển đổi diện tích rừng sang mục đích khác thuộc Dự án "Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao" tại xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên (sau đây viết tắt dự án).

Về hồ sơ, thủ tục liên quan của dự án này, Bộ NN-PTNT cho biết ngày 30-12-2015, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 2698/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Chăn nuôi bò thịt và bò sữa” của Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên. Ngày 4-10-2016, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 2352/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó điều chỉnh tên Dự án “Chăn nuôi bò thịt và bò sữa” thành “Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao”.

Ngày 15-9-2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) ban hành Quyết định số 2133/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao” tại Tiểu khu 310 và 311, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Theo các quyết định nêu trên, quy mô diện tích quy hoạch và đề xuất chuyển đổi rừng thực hiện dự án, cụ thể: diện tích quy hoạch là 939,10 ha, trong đó: có rừng 870,93 ha (rừng tự nhiên: 628,77 ha; rừng trồng 242,14 ha); đất chưa có rừng 8,49 ha; đất nương rẫy 43,61 ha; đất khác 16,07 ha. Diện tích đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng là 662,61 ha, trong đó: đất có rừng 634,74 ha (rừng tự nhiên 430,23 ha; rừng trồng 204,51 ha); đất chưa có rừng 4,07 ha; đất khác 23,8 ha.

Về tổ chức thực hiện việc khai hoang rừng, ngày 24-12-2016, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 3160/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường; Quyết định số 3159/QĐ-UBND về thu hồi đất và cho thuê đất. Ngày 18-1-2017, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 169/QĐ-UBND về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp để thực hiện Dự án.Trong đó: tổng diện tích đất thu hồi và cho thuê 463,37 ha, tại tiểu khu 310 và tiểu khu 311, thuộc địa giới hành chính xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, bao gồm: 342,44 ha rừng tự nhiên (có 298,42 ha rừng nghèo và 44,02 ha rừng trung bình); 108,38 ha rừng trồng (loài cây chủ yếu là Keo, Bạch đàn); 12,55 ha đất trống chưa có rừng.

Diện tích được phép chuyển đổi là 377,73 ha, loại rừng sản xuất, trong đó rừng tự nhiên 273,44 ha (có 236,74 ha rừng nghèo và 36,7 ha rừng trung bình); rừng trồng 104,29 ha (loài cây chủ yếu là Keo, Bạch đàn).

Ngày 28-11-2016, tại các Quyết định số 810/QĐ-SNN; số 811/QĐ-SNN, Sở NN-PTNT Phú Yên đã phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng, diện tích 271,84 ha rừng tự nhiên, trong đó có 235,14 ha rừng nghèo và 36,7 ha rừng trung bình, khối lượng gỗ tận thu: 2.725,1 m3 gỗ tròn, 10.065,5 ster củi.

Tiếp đó, ngày 20-1-2017, Sở TN-MT Phú Yên đã bàn giao đất trên thực địa cho chủ đầu tư là Công ty CP chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên thực hiện Dự án.

“Hiện nay UBND tỉnh Phú Yên đã cho phép Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm (đơn vị được cấp phép khai thác tận dụng) tiến hành khai thác trắng khoảng 11 ha rừng: Lô 29, khoảnh 3, tiểu khu 310: 2ha; Lô 1, khoảnh 6, tiểu khu 311: 9 ha”- nguồn tin dẫn báo cáo của Bộ NN-PTNT cho hay.

"Bộ NN-PTNT cũng khẳng định: Quá trình thực hiện việc chuyển đổi diện tích rừng sang mục đích khác, đến nay UBND tỉnh Phú Yên chưa phê duyệt phương án trồng rừng thay thế và chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật"- nguồn tin cho biết.

Văn Duẩn